Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 września 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 315/LIX/2018Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Blachownia, realizowanych w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie gminy Blachownia.