Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 października 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 1482/2018 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1 w Gołkowicach",

- uchwała Nr 368(LI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018,

- uchwała Nr 369(LI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- uchwała Nr 52/LV/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny  na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne.