Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 października 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 368(LI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2018,

- uchwała Nr 369(LI)18 Rady Gminy Poraj z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- uchwała Nr 313/XLIII/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Niegowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Niegowa,

- uchwała Nr XXVII/397/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2019 roku,

- uchwała Nr V/61/387/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

- uchwała Nr XXX/319/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka - budynków, budowli i gruntów w 2019 roku,

- uchwała Nr LXV/441/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła w indywidualnych budynkach mieszkalnych w ramach Programu ograniczenia emisji na terenie Gminy Świerklaniec - etap V 2019 rok,

- uchwała Nr XLV/629/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- zarządzenie Nr 1279/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

- uchwała Nr XLIII/316/2018 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2018,

- uchwała Nr XLIII/315/2018 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów,

- zarządzenie Nr BM-BT.0050.107.2018 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 28września 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów.