Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 listopada 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr LVII/667/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności,

- uchwała Nr LVII/666/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2019 roku,

- uchwała Nr 47.450.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr LII/865/18 Rady Miasta Tychy z dnia 15 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Tychy,

- uchwała Nr 834/LI/18 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok,

- uchwała Nr L/349/2018 Rady Gminy Godów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok,

- uchwała Nr XLIX/395/2018Rady Gminy Tworóg z dnia 15 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej,

- uchwała Nr XLIV/367/2018Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice,

- uchwała Nr XLVII/416/2018Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,

- uchwała Nr XXXVII/303/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 11 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,

- uchwała Nr LVI/329/2018Rady Gminy Rajcza z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza na lata 2018-2032,

- uchwała Nr LI/336/18 Rady Gminy Łękawica z dnia 17 października 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Łękawica instrumentem płatniczym,

- uchwala Nr LV/403/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

- uchwała Nr LV/404/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 19 października 2018 roku w sprawie opłaty targowej na 2019 rok,

- uchwała Nr XLIII/349/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 Gminy Krupski Młyn.