Na XXX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 listopada 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIII/349/18 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027 Gminy Krupski Młyn,

- uchwała Nr XXXVIII/305/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019.