Na XXXV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 października 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta Katowice Nr LXIV/1542/06 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr FN/209/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Miasta Chorzów na 2006 rok.