Na XXXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 grudnia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr29/2018 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: Zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018,

- uchwała Nr XL.II.287.2018 Rady Gminy Kornowac z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr LVIII/393/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości, zasad poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i jego wynagrodzenia,

- uchwała Nr XLIX/270/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XLIX/267/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka, przyjętej uchwałą Rady Gminy Milówka nr XXXVII/206/2017 z 29.12.2017 r. dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka,

- uchwała Nr XLIX/268/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2018 rok,

- uchwała Nr XLIX/269/2018 Rady Gminy Milówka z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr II/15/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Mysłowice na 2018 rok,

- uchwała Nr II/16/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice,

- uchwała Nr II/17/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/290/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu,

- uchwała Nr II/18/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/901/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwala Nr II/19/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wkupu.