Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 stycznia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 17/II/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/499/2018 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019,

- uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień od tego podatku,

- uchwała Nr II/23/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr II/18/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok,

- uchwała Nr S.00077.097.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2019 rok,

- uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku,

- uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych.