Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 stycznia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr   III.45.2018 Rady Miasta Wojkowice z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wojkowice-Żychcice,

- uchwała NrIII/25/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybie udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

- uchwała Nr II/27/2018 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2018 - 2022,

- uchwała NrII/12/2018 Rady Gminy Chybie z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zakresu udzielania zwolnień,

- uchwała Nr V/27/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019-2037.