Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 stycznia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr V/24/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr VI/29/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/24/2018 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Zawiercie,

- uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr CXLVI/43/2018 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w likwidacji na lata 2019-2022,

- uchwała Nr CXLVI/44/2018 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w likwidacji na rok 2019.