Na XXXVI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 października 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2005 roku Nr II/52/6/2006 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w latach 2007-2008 dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
- uchwały Rady Miasta Pszów z dnia 19 września 2006 roku Nr XLIV/293/2006 w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2006,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Pszów z dnia 20 września 2006 roku Nr 0151/57/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasta Pszów.