Na XXXVIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 listopada 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Wójta Gminy Godów Nr 051/80/06/FN z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok,
- uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr LI/302/2006 z dnia 10 paxdziernika 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budzetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XLI/338/06 z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łazy na rok 2006,
- uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr LXVI/567/2006 z dnia 4 października 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia Nr 270 z dnia 2 października 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Bytomia na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr LV/378/06 z dnia 28 września 2006 roku w sprawie finansowego wsparcia sejmiku województwa śląskiego.