Na XXXIX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 listopada 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Włodowie Nr 253/XXXIII/2006 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 243/XXXI/06 z dnia 7.09.06 dotyczącej wspólnej realizacji przez Gminę Włodowice i Powiat Zawierciański zadań w zakresie inwestycji i remontów na drogach powiatowych,
- uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie Nr 772/2006 z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Sportowych z siedzibą przy ulicy Mikołaja 3 w Siemianowicach Śląskich,
- uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXVII/334/06 z dnia 9 października 2006 roku w sprawie zaciagniecia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Wykonanie kotłowni gazowej 1080 kW z instalacją oraz instalacja solarna",
- uchwały Rady POwiatu Zawierciańskiego Nr XLV/502/06 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie współfiansowania inwestycji pn. "Wykorzystanie technologii informatycznych w celu poprawy efektywności pracy Szpitala Powiatowego w Zawierciu".