Na XLIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 grudnia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
 - uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XXXI/335/2006 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego określającego zasady płatności przedsięwzięcia pn.: "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyżnie",