Na II posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 stycznia 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr III/16/06 z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr II/17/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku zmieniającej uchwałę Nr 71/XI/2003 Rady Gminy Kochanowice z dnia 5 września 2003 roku w sprawie preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Kochanowice,
- uchwały Rady Gminy Krupski Młyn Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Mierzęcice Nr III/8/2006 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr III/2/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- uchwały Rady Gminy Starcza Nr 11/II/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków tansportowych na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Starcza Nr 22/III/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniającej uchwałę w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie Nr III/12/06 z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2007 r.,