Na III posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 stycznia 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Przystajń Nr III/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
- uchwały Rady Gminy Koszęcin Nr 29/IV/2006 z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia stawki dotacji przedmiotowych,
- uchwały Zarządu Powiatu w Lublińcu Nr 34/V/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego projektu budżetu powiatu na 2007 rok.