Na V posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 stycznia 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Rajcza Nr III/21/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy na 2007 rok,
- uchwały Zarządu Powiatu Nr 8/26/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogóskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok" oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr IV/33/2006 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Mikołowa na rok 2007,
- uchwały Rady Gminy Wyry Nr IV/32/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2007,
- uchwały Rady Powiatu Będzińskiego Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Będzińskiego na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr IV/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Czeladź na rok 2007,