Na VI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 lutego 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 176/10/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok,
- uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/51/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr IV/24/06 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie gospodarki segregowanymi odpadami komunalnymi na terenie gminy Pszczyna,