Na VII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 lutego 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr V/36/07 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie podatku od posiadania psów na terenie miasta Bytomia,
- uchwały Rady Miejskiej Rybnika Nr 46/IV/2007 z dnia 17 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Rybnika na 2007 rok,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 13/2007 z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Pawonków Nr 18/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku sakralnym wpisanym do rejestru zabytków,
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr V/37/07 z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2007 rok,