Uchwała Nr 24/V/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 31 stycznia 2007 roku

dotycząca: uchwały Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach Nr 8/26/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. „Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok” oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach Nr 8/26/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany w wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego do uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. „Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok” oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok do uchwały nr XLIV/424/2005 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. polegające na przekroczeniu przez Zarząd Powiatu upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie poprzez zmianę planu dochodów budżetowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zmniejszenie planu o 30.531 zł i zwiększenia o 68.962 zł), w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe (zmniejszenia i zwiększenia dochodów według źródeł na kwotę 89.930 zł) i w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność (zwiększenia i zmniejszenia dochodów o 6.700 zł) oraz zwiększeniu wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 38.431 zł. Stanowi to naruszenia upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie udzielonego Zarządowi przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na 2006 rok Nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku (§ 5 pkt 3 uchwały) na podstawie art. 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).