Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 stycznia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.  

- uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019

- uchwała Nr III/21/18  Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2032

- uchwała Nr III/22/18  Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na 2019 r. 

- uchwała Nr 23/IV/2018  Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2019

- uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu na  realizację zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego

- uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernichów  na rok  2019

- uchwała Nr III/32/2018  Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2019-2028

- uchwała Nr III/24/18  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasteczko Śląskie na lata 2019-2028

- uchwała Nr 21/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2019 - 2038

- uchwała Nr 22/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Szczekociny na 2019 rok.