Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 marca 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok,

- uchwała Nr IX/48/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok,

- uchwała Nr IX/49/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata  2019 - 2030,

- uchwała Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok,

- uchwała Nr III/38/2019 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024,

- uchwała r 75/IV/2019  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 38/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2019 rok /zmiana I/,

- uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Rajcza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,

- uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Rajcza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rajcza,

- uchwała Nr IV/34/2019  Rady Gminy Rajcza z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rajcza na rok 2019,

- uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Milówka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- uchwała Nr IV/36/19  Rady Gminy Koszarawa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizacje zadania związanego z zakupem samochodu ratowniczo-ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie.