Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 marca 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok,

- uchwała Nr IX/48/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok,

- uchwała Nr IX/49/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata  2019 - 2030.