Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 maja 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VIII.82.2019  Rady Miasta Wojkowice z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr V/47/19  Rady Gminy Kozy z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji spółdzielni socjalnej "Kino Marzenie" w Kozach,

- uchwała Nr  53(VI)19 Rady Gminy Poraj z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Łękawica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łękawica na lata 2019 - 2025,

- uchwała Nr VIII/50/2019  Rady Gminy Łękawica z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok,

- uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.