Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 11 czerwca 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IX/88/2019  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów,

- uchwała Nr S.0007.034.2019  Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Radlin dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli.