Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 lipca 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VIII/80/19  Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Miasteczko Śląskie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie,

- uchwała Nr IX/116/2019  Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr V/62/19  Rady Gminy Olsztyn z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr 64/V/2019 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych 2348S (ul. Stefana Wyszyńskiego) oraz 2349S (ul. Hajdy Wawrzyńca) w Lublińcu" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- uchwała Nr VI/56/2019  Rady Gminy Hażlach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich,

- uchwała Nr VI/57/2019  Rady Gminy Hażlach z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Rudnik w Rudniku.