Na IX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 marca 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Nr 15/82/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu piowiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr IV/34/07 z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2007 r.,
- uchwały Rady Gminy Chybie Nr V/37/07 z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na 2007 r.
- uchwały Rady Miejskiej w Kaletach Nr 21/V/2007 z dnia 6 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta Kalety na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 17/IV/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Kamienica Polska o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2007-2009 roku inwestycji w ramach realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych,
- uchwały Rady Gminy Lyski Nr V/33/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,