Na X posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 marca 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr IV/19/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007,
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr IV/21/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007,
- uchwały Rady Miasta Lędziny Nr VI/34/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli ujęcia w budżecie Miasta Lędziny na 2007 r. zadań dotyczących modernizacji i rozbudowy obiektów w Lędzinach: - Szkoła Podstawowa z Odziałami Integracyjnymi nr 1, - Gimnazjum nr 2,
- uchwały Rady Miasta Lędziny Nr VII/43/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli dofinansowania do kwoty 2 600 000 zł modernizacji budynku przy ul. Lędzińskiej 24 z przeznaczeniem na siedzibę Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,