Na XI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 marca 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Kruszyna Nr IV/17/07 z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Kruszyna na 2007 rok,
- uchwały Rady Powiatu Lublinieckiego Nr 39/III/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Starostwie Powiatowym w Lublińcu na rok 2007,
- uchwały Rady Gminy Tworóg Nr VII/43/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007,
- uchwały Rady Miasta Żory Nr 49/V/07 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2007 rok,
- uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 2/V/2007 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2007,
- uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach Nr 3/V/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2007,
- uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 84/VII/2007 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie zmieniającej uchwałę nr 751/XXXIX/2005 Rady Miejskiej z dnia 11.04.2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatnoasci tej opłaty na obszarze Miasta Ruda Śląska,