Na XII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr V/30/07 z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok,
- uchwały Rady Miasta Radzionków Nr VIII/48/2007 z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie zapewnienia środków finansowych własnych na realizację zadania pn. "Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie kąpieliska miejskiego na "Księżej Górze" w Radzionkowie",