Na XIV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 maja 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Kamienica Polska Nr 29/V/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki oraz do spłaty zobowiązania,
- uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 56/VIII/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Lubliniec Nr 84/07 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok,