Na XV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 15 maja 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarądzenia Wójta Gminy Rędziny Nr 42/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Rędziny na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 40/VI/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,