Na XVI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 maja 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Lubomia Nr X/63/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2006 Rady Gminy w Lubomi w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,
- uchwały Rady Gminy Pawonków Nr 38/VI/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie,