Uchwała Nr 60/XIV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

dotycząca: uchwały Rady Gminy w Kamienicy Polskiej Nr 29/V/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki oraz spłaty zobowiązania.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Kamienicy Polskiej Nr 29/V/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki oraz spłaty zobowiązania ze względu na istotne naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) poprzez upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz nieokreślenia wysokości zaciągniętej pożyczki.