Na XVII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 czerwca 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach nr VII/51/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych w latach 2007-2011 na rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych,