Uchwała Nr 63/XV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 40/VI/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 40/VI/07 z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w limitach wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na uchwaleniu przez organ stanowiący zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym w formie odrębnej uchwały, podczas gdy zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wieloletni program inwestycyjny stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

 

Uchwała Nr 64/XV/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 15 maja 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu w Myszkowie Nr VII/43/2007 z dnia 27 kwietnia  2007 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków i ustalenia źródła ich pokrycia w budżecie Powiatu Myszkowskiego.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Powiatu w Myszkowie Nr VII/43/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków i ustalenia źródła ich pokrycia w budżecie Powiatu Myszkowskiego, polegające na dokonaniu w § 1 uchwały zmian w planie budżetu Powiatu w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, co narusza art. 184 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którym zmiany w budżecie dokonywane są w szczegółowości w jakiej uchwalony został budżet.