Na XVIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 czerwca 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy w Pawonkowie Nr 41/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie Uchwały Nr 120/XXIX/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia inkasentów łącznego zobowiązania podatkowego,