Na XIX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 czerwca 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 17 maja 2007 roku Nr 307/07 w sprawie zmian w budżecie, zmian budżetu oraz zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta Mysłowice na 2007 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2007 roku Nr XI/91/2007 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2007 roku Nr XI/94/2007 w sprawie ustalenia i poboru opłaty targowej na terenie miasta Tarnowskie Góry,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice z dnia 31 maja 2007 roku Nr IX/185/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2007 rok,