Na XX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 lipca 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Chybie z dnia 5 czerwca 2007 roku Nr VIII/58/07 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Chybie,
- uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 23 maja 2007 roku Nr 79/X/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Lubliniec,
- uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2007 roku Nr 64/VIII/2007 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr IX/97/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007,