Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr VIII/44/07 z dn. 27.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- uchwały Rady Gminy Popów Nr 42/VI/2007 z dn. 08.06.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów,
- uchwał Rady Gminy Hażlach z dn. 21.06.2007 r. Nr VIII/69/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Nr VIII/72/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok,
uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr 25/07 z dn. 14.06.2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.