Uchwała Nr 78/XXII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 lipca 2007 roku

dotycząca: uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 84/IX/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Kroczyce Nr 84/IX/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,  polegające na zaklasyfikowaniu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji w kwocie 10.000 zł zamiast w rozdziale  75404 – Komendy wojewódzkie Policji, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 79/XXII/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 lipca 2007 roku

 

dotycząca: zarządzenia Wójta Gminy Kroczyce Nr 28/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr 84/IX/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy KroczyceNr 28/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr 84/IX/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.,  polegające na zaklasyfikowaniu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji w kwocie 10.000 zł zamiast w rozdziale  75404 – Komendy wojewódzkie Policji, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.).