Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 sierpnia 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 73/X/07 z dnia 28 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,