Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 września 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XIII/77/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2007,
- uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XIII/78/2007 z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
- zarządzenia Wójta Gminy Czernichów Nr 79/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XIII/77/2007 z dnia 30 lipca 2007 r.,
- uchwały Rady Gminy Łękawica Nr X/73/07 z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie obsługi bankowej budżetu gminy,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Mikołowa Nr 181/149/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa,