Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 września 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XVI/68/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta Szczyrk na 2007 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr XIV/171/07 z dnia 9 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/37/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu miasta Bytomia na 2007 rok - z późn. zm.,
- uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XII/123/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok,
- uchwały Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Nr 55/275/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XII/123/2007 Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok,