Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 września 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Wójta Gminy Milówka z dnia 20 sierpnia 2007 roku Nr 18/B/2007 w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Milówka na 2007 r.,
- uchwały Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2007 roku Nr 227/XV/2007 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska,
- uchwały Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 sierpnia 2007 r. Nr XII/55/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.; "Modernizacja budynku Gimnazjum w Wojkowicach",
- uchwały Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 sierpnia 2007 r. Nr XII/56/2007 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojkowicach, w ulicach Brzeziny, Harcerskiej, Długosza, Głowackiego i Strażackiej oraz modernizacja wodociągu w ulicy Głowackiego",