Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 września 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IX/130/2019  Rady Miasta Wisła z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta Wisła na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.