Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 września 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 3 września 2007 roku Nr IX/92/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,