Uchwała Nr 333/XX/2019

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Miasta Żory od uchwały Nr 4200/III/158/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Żory zobowiązania, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.755.000 zł

 

§ 1

 

Oddala się odwołanie Miasta Żory od uchwały Nr 4200/III/158/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Miasto Żory zobowiązania, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych w wysokości 25.755.000 zł.