Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 24 września 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 136/X/19 Rady Miasta Żory z dnia  29 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2019-2031,

- uchwała Nr X/126/2019  Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia  29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna,

- uchwała Nr XVIII/133/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok,

- uchwała Nr  XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  29 sierpnia 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019-2030.