Na XXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 października 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIX/130/2019  Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia  17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w ramach Programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2019-2022,

- uchwała Nr XII/160/19  Rady Miasta Zabrze z dnia  16 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048,

- uchwała Nr XVIII/133/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok,

- uchwała Nr  XVIII/134/19  Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  29 sierpnia 2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019-2030,

- uchwała Nr XII/118/2019  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia  27 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów.